Български English Начало За нас Услуги Партньори Контакти
Новини

Добре дошлиНашият екип се състои от висококвалифицирани икономисти, счетоводители и финансисти завършили висши учебни заведения в страната и чужбина. Освен това разполагаме с модерно техническо оборудване и модернизиран счетоводен софтуер с което гарантираме качествена счетоводна отчетност на своите клиенти:

 • Пълно счетоводно обслужване на ЕТ, ЕООД, ООД, АД;
 • Одиторска заверка;
 • Годишен финансов отчет;
 • Ведомости за заплати;
 • Изготвяне на ежемесечна справка-декларация по ЗДДС.

 • Без значение дали вашата организация е ЕТ, ЕООД, ООД или АД при нас ще получите нужните консултации и счетоводни услуги съобразени със специфичната дейност на фирмата Ви.


  Предлагаме текущо счетоводно отчитане съобразено с Закона за счетоводството и действащото данъчно законадателсто. Изготвяме годишни финансови отчети отчети за приходите и разходите, отчети за паричните потоци, ДДС справка-деклрация, баланси и всички останали приложения съгласно действащите счетоводни стандарти. Изготвяме и представяме всички необходими документи изисквани от Националната агенция по приходите.


  Нашите специалисти изготвят и цялата документация свързана с периодичното счетоводно отчитане и всички икономически процеси протичащи във Вашата фирма. Уведомяваме Ви за настъпилите промени в нормативната уредба, които се пряко свързани с Вас.


  Счетоводните услуги които предлагаме са в съответствие със Закона за счетоводството, Националните Счетоводни Стандарти и Международните Счетоводни Стандарти. Ние можем да ви предложим пълният цикъл от услуги свързани с финансите и счетоводството на вашата организация, като можете да бъдете сигурни за коректното и конфиденциално обработване на информацията.


  Благодарение на нашият професионализъм Моушън ООД е признат като лоялен партньор на всички фирми наши клиенти.

   
  © Моушън ООД 1997-2024. Всички права запазени. Сайтът е изработен от Motion уеб дизайн | уеб хостинг
    карта на сайта | връзки | обяви | Daily deals